วัน พุธ ที่ 13 มกราคม 2553

วันนี้ไม่ได้ไปสอนลา 1 วัน เนื่องจากปวดท้อง กินยาและนอนพอตื่นมาก็มาทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่15, 16 เพื่อเตรียมสอนในวันพฤหัสบดีที่ 14 ม.ค. 53
เข้าเว็บบล็อกมาพิมพ์บันทึกประจำวันตั้งแต่วันที่ 11- 13 ม.ค.53
พร้อมกับหาข้อมูลเรื่องนวัตกรรมในการทำวิจัย

วัน อังคาร ที่ 12 มกราคม 2553

เวลา 07:15 - 09:50 น. ยืนรับเด็กนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
ตรวจการบ้านนักเรียนชั้น ม.1/9 และออกแบบทดสอบเพิ่มเติมเรื่องบรรยากาศ
คาบที่ 7-8 (นักเรียนชั้น ม.1 /2)
ตามงานนักเรียนบางคนที่ยังไม่ส่งงานและให้นักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งงานทำในชั่วโมงเรียนและให้ทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเรื่องบรรยากาศ
บอกนักเรียนเรื่อง การไปทัศนศึกษาที่ดรีมเวิลล์ในวันที่ 6 ก.พ.53 ให้นักเรียนลงชื่อและต้องมีสมุดธนาคาร

วัน จันทร์ ที่ 11 มกราคม 2553

คาบที่ 1-2 (ชั้น ม .1/9)
สอนเรื่องชั้นบรรยากาศ และเฉลยแบบฝึกหัดที่ให้เป็นการบ้านในวันศุกร์ที่ 8 ม.ค.53 มีนักเรียนบางคนทำไม่เสร็จและที่ไม่ได้ทำมา แก้ไขโดยการให้นักเรียนที่ไม่ได้ทำการบ้านมาลงโทาให้เคาะโต๊ะเรียนจำนวน 5 ครั้ง แล้วให้ทำในชั่วโมงเรียน ส่วนนักเรียนที่ทำไม่เสร็จให้ทำต่อในชั่วโมงเรียนเหมือนกัน
ตามงานนักเรียนที่ยังไม่ได้ส่ง (มีส่งเป็นบางคน)
บันทึกการมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.1/2, ม.1/4, ม.1/9 ลงในแบบบันทึกเล่มสีฟ้า และรวมคะแนนเก็บที่เก็บตั้งแต่เปิดภาคเรียน

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วันที่ 31 ม.ค. 2553

-พิมพ์เว็บบล็อค
-อ่านหนังสือเกี่ยวกับวิจัยชั้นเรียน
-ลงมือทำนวัตกรรม
-เขียนบันทึกประจำวัน

วันที่ 30 ม.ค. 2553

-ทำโครงการวิชาการ SMT แสนสนุก ณ หอประชุมโรงเรียนคุรุราษรังสฤษฎ์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 55 คน และวิทยากร 8 คน

วันที่ 29 ม.ค. 2553

-คาบที่ 5-6 สอนม.1/9 เรื่องความกดอากาศและสรุปเป็นแผนผัง
-คาบที่ 7-8 สอนม.1/4 เรื่องความกดอากาศและสรุปเป็นแผนผัง

วันที่ 28 ม.ค. 2553

-ยืนรับเด็กหน้าโรงเรียน
-ประชุมนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการและแจกใบอนุญาติผู้ปกครอง
-คาบที่ 6-7 ทบทวนในเรื่องที่สอน
-แก้ไขและเพิ่มเติมโครงการ

วันที่ 27 ม.ค. 2553

-ตรวจการบ้านนักเรียนและเขียนบันทึกประจำวัน
-ปริ้นคำนำ สารบัญ และรวมเล่ม
-ลงวันเวลาในสมุดเล่มสีฟ้า
-พิมพ์คำสั่งไปศึกษาดูงานให้อาจารย์สกาวใจ
-เตรียมการสอนและรวบรวมคะแนนในสมุดสีฟ้า
-ไปส่งเอกสารที่ฝ่ายวิชาการ
-เข้าเล่มโครงการ
-คาบ5-6 ให้เด็กม.1/4 ทำแบบฝึกหัดและสอนเรื่องเครื่องมือที่วัดความเย็น

วันที่ 26 ม.ค. 2553

-วันนี้ไม่อยากไปโรงเรียนเพราะเหนื่อยจากการทำค่ายเมื่วานแต่ก็ต้องไปตามหน้าที่
-สอนเด็ก ม.1/2 คาบที่ 7-8 เรื่องเครื่องมือที่ใช้วัดความชื้นและความกดอากาศ พร้อมสรุปบทเรียนให้นักเรียนเป็นแผนผังความคิด
-ปริ้นโครงการและดำเนินการส่ง ผอ. และรองฝ่ายวิชาการ

วันที่ 25 ม.ค. 2553

-ยังทำค่ายอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียนเป็นวันที่ 2โดยได้รับผิดชอบฐานกิจกรรมต่างๆ